هارمونی رنگ ها

more-charm-with-colorology

جذابیت بیشتر با رنگ شناسی

جذابیت و زیبایی بیشتر با رنگ شناسی |  لنز چشمی رنگی شهرام هر کسی می‌تواند زیبا باشد اما همه جذاب نیستند یا به عبارتی از ترفندهای دست یافتن به جذابیت و زیبایی بیشتر آگاهی ندارند. همه انسان ها با هم تفاوت دارند و چه ...
0